Privacybeleid

Privacybeleid – Homepage

Bij Jydepejsen.nl geven we hoge prioriteit aan gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid. Dit Privacy beleid zet duidelijke richtlijnen uiteen voor de manier waarop Jydepejsen.nl uw persoonlijke gegevens verwerkt. Hieronder wordt beschreven hoe wij de persoonlijke gegevens gebruiken die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u onze website bezoekt, evenals bij het gebruik van de verschillende diensten op onze website.

Deze richtlijnen zijn opgesteld op basis van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (AVG). Hieronder kunt u lezen welke informatie wordt verzameld, inclusief hoe de informatie wordt verwerkt, waarvoor ze worden gebruikt, wie toegang heeft tot de informatie en met wie u contact kunt opnemen als u vragen of bezwaren heeft met betrekking tot de verzamelde informatie.

Gegevensbeheerder en contactinformatie

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van:

HAVÉ Verwarming B.V.

Hullerpad 34, 6741 PA Lunteren

Tel: 0318 – 488 600

Mail: info@haveverwarming.com

Web: www.jydepejsen.nl

2.Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en voor welke doeleinden?

2.1. Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u en uw gebruik van de website, zoals welk soort browser u gebruikt, welke zoekcriteria u op de website gebruikt, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.

 2.1.1. Het doel hiervan is het optimaliseren van de gebruikerservaring en de functionaliteit van de website, alsmede gerichte marketing, waaronder re-targeting via Facebook en Google. Deze verwerking van informatie is noodzakelijk voor het behartigen van onze belangen om de website te verbeteren, statistieken te verzamelen voor het optimaliseren van de website en u relevante aanbiedingen te tonen.

2.2 Wanneer u met ons communiceert op de website, verzamelen wij de door u verstrekte informatie, bijvoorbeeld naam, bedrijf, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en informatie over het IP-adres van waaruit de aanvraag is gedaan.

2.2.1. Het doel hiervan is dat wij contact met u kunnen opnemen per post of telefoon met betrekking tot uw verzoek.

2.3. Op de website heeft u de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om e-mail op te geven en te accepteren dat u nieuwsbrieven van ons ontvangt.

2.3.1. Het doel hiervan is om ons belang bij het verzenden van nieuwsbrieven te beheren en om onze marketing doelgericht te kunnen uitvoeren. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven. U kunt dit doen via een link in eerder geplaatste nieuwsbrieven of Jydepejsen.nl vragen om u uit te schrijven.

3. Overdracht aan dataservers

De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen hebben enkel betrekking tot het versturen van extra informatie via een nieuwsbrief, mocht u zich daar voor aangemeld hebben.

3.1 Informatie kan echter worden overgelaten aan externe medewerkers die de informatie namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor onder meer technische operaties en websiteverbeteringen, evenals gerichte marketing, inclusief re-targeting. Sommige van deze medewerkers zijn gegevensbeheerders en sommige zijn gegevensbeheerders. Alle partners moeten voldoen aan de wettelijke vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens.

 3.2 Twee van deze gegevensverstrekkers, Google Analytics v/ Google LLC. En Facebook Inc. zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke waarborgen voor de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS Privacy Shield, cf. EU Type Data Regulation artikel.

5. Verwijderen van persoonlijke informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie verwijderen wanneer wij deze niet langer hoeven te verwerken voor de vervulling van een of meer van de doeleinden uiteengezet in sectie 2. De informatie kan echter in anonieme vorm worden verwerkt en opgeslagen

5. Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge normen inzake veiligheidsbeleid. Wij streven er dan ook naar de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen.

6. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om inzicht te krijgen in de informatie die wij verwerken en die u aangaat, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of af te schermen overeenkomstig de regels. U hebt ook het recht om informatie over uzelf die u ons hebt gegeven te verkrijgen en om deze informatie door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

7. Links naar andere websites, enz.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of hun praktijken met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, wordt u aangemoedigd om het privacy beleid van de eigenaar en ander relevant beleid te lezen.

8. Wijzigingen in informatie, enz.

Als u persoonlijke informatie die wij over u hebben geregistreerd wilt bijwerken, wijzigen of verwijderen, als u toegang wilt tot de persoonlijke informatie die over u is verwerkt of als u vragen hebt over de bovenstaande richtlijnen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

9. Klachten

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail, telefoon of brief contact met ons opnemen zoals aangegeven in punt 8 hierbov

Senza_pop-up_button